Nr. 57 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huishoudinkomenstoets in de Wet werken naar vermogen leidt tot het ontstaan van een groep mensen met een arbeidsbeperking die niet-uitkeringsgerechtigd zijn;

overwegende dat de financiële prikkels voor gemeenten om ondersteunende voorzieningen beschikbaar te stellen aan niet-uitkeringsgerechtigden hierdoor beperkt zijn;

overwegende dat ondersteunende voorzieningen van groot belang zijn om de kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten;

van mening dat het onwenselijk is als er een groep mensen met een arbeidsbeperking door een gebrek aan ondersteuning niet aan het werk komt;

verzoekt de regering, om de ondersteuning van gemeenten aan mensen met een arbeidsbeperking die door de huishoudinkomenstoets buiten de Wet werken naar vermogen vallen, te monitoren en in overleg met gemeenten aanvullende maatregelen te nemen om de arbeidsparticipatie van deze groep te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn