Nr. 147 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel VIII, onderdeel Bc, voorgestelde artikel 10a wordt «waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten» vervangen door: waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten en het realiseren van 30.000 dienstbetrekkingen als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.

Toelichting

Indiender beoogt met dit amendement een wettelijke basis te realiseren van een minimum aantal van 30.000 beschutte werkplaatsen.

Karabulut