Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN STERK

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet werken naar vermogen niets verandert aan de rechten en plichten van mensen die nu met een WSW-indicatie werkzaam zijn in een sociale werkvoorziening;

constaterende dat werkgevers en werknemers verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorwaarden;

spreekt uit dat het voor het draagvlak van de sociale werkvoorziening wenselijk is dat de Ionen van huidige en toekomstige werknemers in de toekomst naar elkaar toegroeien, zonder dat de huidige werknemers gekort worden, en roept de gemeenten op, dit eventueel in overleg met de werknemersvereniging te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Sterk