Stemming

Amendement van het lid Karabulut over het borgen dat intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een visuele, auditieve of motorische handicap beschikbaar blijven via het UWV

33,3 %
66,7 %


PvdA

D66

CDA

VVD

PvdD

CU

50PLUS

SP

BONTES

PVV

GL

SGP


Nr. 183 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 20 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel VII, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vernummering van het vijfde tot zesde lid, wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5. In afwijking van het vierde lid, onderdeel b, is dit artikel van toepassing indien de persoon, bedoeld in dat onderdeel, arbeid verricht in een dienstbetrekking voor zover het de toekenning van de voorzieningen genoemd in het tweede lid, onderdeel b betreft.

Toelichting

Indiener wil met dit amendement borgen dat intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een visuele, auditieve of motorische handicap zoals de doventolkvoorziening, noodzakelijk voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen of te blijven, beschikbaar blijven via het UWV. Op deze manier wordt een laagdrempelige en eenduidige invulling van het recht wat doven, blinden en slechtzienden hebben om via tolken mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt behouden.

Karabulut


Amendement van het lid Karabulut over het borgen dat intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een visuele, auditieve of motorische handicap beschikbaar blijven via het UWV

2014-02-20
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-183.html