Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER

Voorgesteld 18 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie (PWRI) door de invoering van de wet Werken naar vermogen wordt geconfronteerd met een tekort van 350 mln.;

constaterende dat de regering vooralsnog geen enkele toenadering heeft gezocht om samen met het pensioenfonds, gemeenten en deelnemers te zoeken naar een passende oplossing;

verzoekt de regering, in overleg te treden met het pensioenfonds, gemeenten en deelnemers om mee te denken over een oplossing in de toekomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Hamer