Stemming

Motie van de leden Potters en Van Weyenberg over inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekenden

90,7 %
9,3 %


VVD

PvdD

Lid-Bontes

PVV

PvdA

D66

50PLUS

GL

CDA

CU

SGP

SP


Nr. 169 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers garant staan voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking;

constaterende dat gemeenten en UWV niet altijd kunnen aangeven wat de kenmerken, vaardigheden en talenten zijn van werkzoekende gehandicapten voor wie zij verantwoordelijk zijn;

van mening dat transparantie in de zogenoemde kaartenbakken de kans op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking zal vergroten;

verzoekt de regering om, met gemeenten en UWV in gesprek te gaan en afspraken te maken om het inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekenden te vergroten en de Kamer hierover te informeren voor 1 januari 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Van Weyenberg


Motie van de leden Potters en Van Weyenberg over inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekenden

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Sjoerd Potters (VVD), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-169.html