Wetsvoorstel 35925-XVI - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief Algemene Rekenkamer
Amendement
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)