Kamerstuk 35925-XVI-157

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022


Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1371

Ontvangen 7 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Eind 2021 zijn er grote zorgen geuit omtrent de toekomst van Thialf. Het nationaal en internationaal befaamde ijsstadion dreigt de deuren te moeten sluiten. De problematiek van Thialf met betrekking tot (groot) onderhoud en vervangingsinvesteringen is door de effecten van Corona versterkt. Door de impact van Corona op de exploitatie van Thialf, heeft het schaatsstadion de uitgaven voor het regulier onderhoud, het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen uit moeten stellen.

Met dit amendement wordt er € 1 mln. incidenteel vrijgemaakt om te zorgen dat Thialf in dit Olympisch schaatsseizoen eventuele tegenvallers met betrekking tot vervanging van installatie en machines kan opvangen en optimaal kan blijven functioneren.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 6 Sport en bewegen.

Rudmer Heerema Van der Laan Inge van Dijk Kuiken Van Nispen