Kamerstuk 35925-XVI-16

Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 9 over middelen voor medezeggenschap

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 oktober 2021
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-16.html
ID: 35925-XVI-16
Origineel: 35925-XVI-9
Wijzigingen: 35925-XVI-34

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 25 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

De intensieve zorg voor corona patiënten, de enorme opgave die er nog ligt van de inhaalzorg en de druk op andere zorgsectoren door de coronacrisis hebben een grote weerslag op zorgprofessionals. Om de zorg nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren, moeten zorgverleners zo goed mogelijk kunnen herstellen. Hiertoe is er door verschillende partijen aangegeven dat er een zorgbreed herstelplan moet worden ingezet.

Om goed te kunnen herstellen geven zorgprofessionals zelf aan dat zij een aantal dingen nodig hebben. Naast rust/vakantie en een betere werk-privé balans, zijn mogelijkheden voor opleiding, invloed en zeggenschap (over herstel en over de inhaalzorg) en verlaging van de werklast genoemd1. Vooral (mede)zeggenschap over herstel, inhaalzorg en mogelijke opschaling is een van de pilaren waarop herstel gebaseerd kan zijn.

Met de middelen die met dit amendement worden vrijgemaakt kan op korte termijn effectief werk worden gemaakt van het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter bevordering van het herstel van zorgprofessionals, waarbij (mede)zeggenschap over het herstel zorgbreed, de inhaalzorg en de mogelijke opschaling van zorg een essentieel onderdeel is.

De dekking van dit amendement dient te worden gevonden door een herprioritering van de gelden binnen artikel 4.

Ellemeet