Stemming

Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening

48,7 %
51,3 %


BIJ1

Groep Van Haga

PvdD

SP

Fractie Den Haan

CDA

GL

FVD

CU

SGP

Omtzigt

D66

VVD

PvdA

PVV

Volt

DENK

JA21

BBB


Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jeugdhulpverleners massaal aangeven dat ze hoorndol worden van alle onnodige bureaucratie;

verzoekt de regering om, zoals toegezegd, voor het eind van het jaar via een ministeriële regeling werk te maken van het schrappen van onnodige regels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Simons

Kuiken


Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Peter Kwint (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-111.html