Stemming

Motie van de leden Westerveld en Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal

48,7 %
51,3 %


FVD

D66

GL

PvdA

Omtzigt

Volt

BIJ1

BBB

DENK

VVD

PvdD

JA21

PVV

SGP

CU

CDA

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

SP


Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het belangrijk is om effectieve en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te treffen;

constaterende dat het onduidelijk is wat het effect is van het beperken van (buiten)sport na 17.00 uur op het reproductiegetal;

constaterende dat uit eerdere lockdowns is gebleken dat fors minder kinderen en volwassenen bewegen, motorische vaardigheden afnemen en de ongelijkheid in gezond leven toeneemt;

constaterende dat het beperken van sport en bewegen ook forse nadelige gevolgen heeft op de lange termijn;

constaterende dat er sinds het begin van de coronacrisis ten minste acht verschillende regimes zijn geweest met beperkingen voor alleen al de buitensport, maar het effect onduidelijk is;

verzoekt de regering voor het volgende weegmoment op 19 december te laten doorrekenen wat de effecten zijn geweest van de verschillende regimes op reisbeweging, contacten en het reproductiegetal met het doel om in de toekomst onderbouwde besluiten te kunnen nemen over eventuele maatregelen voor de sport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van Nispen


Motie van de leden Westerveld en Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-139.html