Kamerstuk 35925-XVI-32

Amendement van het lid Paulusma over middelen voor lotgenotencontact long-covidpatiënten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-32.html
ID: 35925-XVI-32

94,7 %
5,3 %

BBB

JA21

CU

SGP

Omtzigt

VVD

Groep Van Haga

BIJ1

PVV

PvdA

FVD

CDA

GL

SP

D66

DENK

Fractie Den Haan

PvdD

Volt


Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er een extra subsidiebudget vrijgemaakt voor lotgenotencontact voor mensen die te kampen hebben met Long COVID. Artikel 4.1 (Positie cliënt en transparantie van zorg) wordt incidenteel met € 500.000 euro verhoogd. Dat bedrag is bestemd voor 2022 en 2023. Mocht het budget in 2022 niet geheel worden uitgegeven, dan is het de bedoeling dat het restbedrag hiervoor beschikbaar blijft en wordt meegenomen naar 2023. Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 4 (Zorgbreed beleid).

Lotgenotencontact voor Long COVID is op dit moment zeer gefragmenteerd georganiseerd, men kan momenteel op veel verschillende plekken terecht. Gezien de omvang van het aantal mensen dat te kampen heeft of te maken krijgt met Long COVID is het volgens indiener verstandiger om een georganiseerde plek te hebben die professioneel wordt ondersteund met eenduidige en betrouwbare informatie voor patiënten.

Om dit professioneel te organiseren is tijdelijk extra budget nodig en kan naast uitgebreide basisvoorzieningen, zoals in enige mate te vinden is op www.coronaplein.nu, er toegewerkt worden naar fysieke bijeenkomsten zodat mensen met hulpvragen ook via lotgenotencontact geholpen kunnen worden.

Paulusma