Kamerstuk 35925-XVI-76

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022


100,0 %
0,0 %

Volt

SP

PvdD

VVD

D66

JA21

BBB

BIJ1

PVV

PvdA

SGP

Groep Van Haga

CDA

CU

FVD

GL

DENK

Omtzigt

Fractie Den Haan


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ic-capaciteit structureel tekortschiet in vergelijking met landen met een vergelijkbare ontwikkeling en een vergelijkbaar niveau van ziekenhuiszorg als Nederland;

constaterende dat het daadwerkelijk opschalen van de ic-capaciteit traag verloopt;

overwegende dat het vrijmaken van geld in de begroting alleen niet voldoende is om een ic-capaciteit te bewerkstelligen die op korte termijn voldoende is om een crisis op te vangen en die op termijn structureel op orde is;

verzoekt het kabinet zich onmiddellijk actief te gaan inzetten voor de nodige instroom en opleiding van verpleegkundigen, en de Kamer te informeren hoe dat gaat gebeuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pouw-Verweij

Van der Staaij

Agema

Van der Plas

Westerveld

Den Haan

Van Esch

Kuiken

Gündoğan

Simons