Kamerstuk 35925-XVI-62

Motie van het lid Van Esch c.s. over een jaarlijks groeiend recyclingpercentage voor ziekenhuisafval

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Eva van Esch (PvdD), Sylvana Simons (BIJ1)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-62.html
ID: 35925-XVI-62

26,7 %
73,3 %

Omtzigt

JA21

DENK

GL

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdA

BBB

VVD

SGP

PVV

BIJ1

CU

D66

FVD

CDA

PvdD

SP

Volt


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zorg verantwoordelijk is voor 7% van de totale Nederlandse C02-uitstoot;

constaterende dat een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot van ziekenhuizen veroorzaakt wordt door het verbranden van medisch afval;

constaterende dat een innovatieve recyclingmethode waarbij medisch afval wordt omgesmolten tot nieuwe medische instrumenten reeds succesvol door acht ziekenhuizen wordt gebruikt;

verzoekt de regering voor medisch afval uit de ziekenhuissector een percentage verplichte recycling vast te stellen dat jaarlijks sneller groeit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Ellemeet

Simons