Stemming

Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

96,0 %
4,0 %


SGP

BBB

SP

VVD

FVD

JA21

CU

Groep Van Haga

GL

Omtzigt

PVV

BIJ1

PvdA

CDA

PvdD

Fractie Den Haan

D66

Volt

DENK


Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN POUW-VERWEIJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de door gemeenten ingezette zorg niet bewezen effectief en soms bewezen ineffectief is;

constaterende dat bijvoorbeeld de CREF-methode vergoed wordt, waarbij problemen die nu spelen, worden toegeschreven aan hechtingsproblemen die tot voor de geboorte zijn ontstaan en door middel van paarden en hypnose worden opgelost;

overwegende dat kwakzalverij prima is wanneer je erin gelooft, maar niet op kosten van de belastingbetaler en ten koste van kinderen met ingewikkelde problemen;

verzoekt de regering een einde te maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Pouw-Verweij


Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Nicki Pouw-Verweij (JA21), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-123.html