Stemming

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

98,0 %
2,0 %


BBB

Groep Van Haga

DENK

SP

BIJ1

PvdA

Fractie Den Haan

VVD

PVV

Volt

D66

GL

CU

JA21

PvdD

FVD

CDA

SGP

Omtzigt


Nr. 124 MOTIE VAN HET LID SAHLA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een wetswijziging de Wlz-uitbreiding voor mensen met een psychische stoornis alleen mogelijk heeft gemaakt voor volwassenen en niet voor jongeren;

overwegende dat een Wlz-indicatie voor mensen met een psychische stoornis van grote toegevoegde waarde kan zijn en hun veel interne rust kan geven over hun toekomstperspectief, ook bij jongeren;

verzoekt de regering barrières voor het langdurig indiceren van deze groep jongeren in kaart te brengen, waar mogelijk te verhelpen en afspraken te maken met gemeenten, opdat gemeenten deze groep jongeren voor een langere periode indiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sahla

Westerveld

Ceder


Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Fonda Sahla (D66), Don Ceder (CU), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-124.html