Stemming

Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over het Stagefonds Zorg verruimen naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg

48,7 %
51,3 %


CU

SP

GL

Volt

JA21

VVD

CDA

D66

PVV

FVD

Groep Van Haga

PvdA

PvdD

Omtzigt

SGP

BBB

BIJ1

DENK

Fractie Den Haan


Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort is aan personeel in de geboortezorg;

constaterende dat de erkende mbo-opleiding tot verzorgende IG geen zekerheid biedt dat studenten na het behalen van het diploma aan de slag gaan als kraamverzorgende;

overwegende dat de afgelopen jaren een grote verschuiving heeft plaatsgevonden naar de branche-erkende leerroute en opleiden via deze route van essentieel belang is voor de arbeidsmarkt in de kraamzorg;

constaterende dat de regeling Stagefonds Zorg op het punt staat om verlengd te worden;

verzoekt het kabinet om dit fonds zodanig aan te passen dat een verruiming naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg kan worden gerealiseerd, zodat goede kraamzorg voor alle gezinnen in Nederland gewaarborgd blijft;

voorts gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Pouw-Verweij


Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over het Stagefonds Zorg verruimen naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-90.html