Stemming

Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord

60,7 %
39,3 %


Groep Van Haga

Volt

D66

FVD

BBB

JA21

DENK

VVD

GL

Fractie Den Haan

SGP

PvdD

Omtzigt

SP

CDA

CU

BIJ1

PvdA

PVV


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ambities op voeding en alcohol in het Preventieakkoord volgens het RIVM zonder extra maatregelen niet haalbaar zijn;

overwegende dat uit gewobde stukken blijkt dat de voedingsindustrie onevenredig veel invloed had op de maatregelen in het Preventieakkoord;

overwegende dat de voedingsindustrie er financieel belang bij heeft om preventiemaatregelen zo lang mogelijk uit te stellen;

spreekt uit dat extra maatregelen om de ambities in het Preventieakkoord dichterbij te brengen, tot stand moeten komen in volledige transparantie en in het belang van de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Hijink

Gündoğan

Westerveld

Kuiken

Den Haan

Simons


Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Eva van Esch (PvdD), Sylvana Simons (BIJ1), Maarten Hijink (SP), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Attje Kuiken (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-64.html