Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Aukje de Vries ter vervanging van nr. 16 over middelen voor medezeggenschap

100,0 %
0,0 %


FVD

DENK

CU

D66

Volt

SP

Omtzigt

GL

PvdA

BBB

Fractie Den Haan

JA21

CDA

VVD

BIJ1

Groep Van Haga

PvdD

PVV

SGP


Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN AUKJE DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

De intensieve zorg voor corona patiënten, de enorme opgave die er nog ligt van de inhaalzorg en de druk op andere zorgsectoren door de coronacrisis hebben een grote weerslag op zorgprofessionals. Om de zorg nu en in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren, moeten zorgverleners zo goed mogelijk kunnen herstellen. Hiertoe is er door verschillende partijen aangegeven dat er een zorgbreed herstelplan moet worden ingezet.

Om goed te kunnen herstellen geven zorgprofessionals zelf aan dat zij een aantal dingen nodig hebben. Naast rust/vakantie en een betere werk-privé balans, zijn mogelijkheden voor opleiding, invloed en zeggenschap (over herstel en over de inhaalzorg) en verlaging van de werklast genoemd2. Vooral (mede)zeggenschap over herstel, inhaalzorg en mogelijke opschaling is een van de pilaren waarop herstel gebaseerd kan zijn.

Met de middelen die met dit amendement worden vrijgemaakt kan op korte termijn effectief werk worden gemaakt van het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter bevordering van het herstel van zorgprofessionals, waarbij (mede)zeggenschap over het herstel zorgbreed, de inhaalzorg en de mogelijke opschaling van zorg een essentieel onderdeel is.

De dekking van dit amendement dient te worden gevonden door een herprioritering van de gelden binnen artikel 4.

Ellemeet Aukje de Vries


Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Aukje de Vries ter vervanging van nr. 16 over middelen voor medezeggenschap

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-34.html