Kamerstuk 35925-XVI-18

Amendement van het lid Ellemeet 35925-XVI-18 over middelen voor scholing, onderzoek en ondersteuning omtrent euthanasie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 oktober 2021
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-18.html
ID: 35925-XVI-18
Wijzigingen: 35925-XVI-35

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET

Ontvangen 25 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 750 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 750 (x € 1.000).

Toelichting

Mensen met een complex verzoek tot euthanasie, zoals bij mensen met een psychiatrische aandoening, moeten vaak lang wachten totdat deze verzoeken worden ingewilligd. Vaak voelen zorgverleners zich niet bekwaam, waardoor deze mensen op de wachtlijst komen bij het Expertisecentrum Euthanasie. Een wachtlijst die inmiddels op kan lopen tot twee jaar.

Het is uitermate belangrijk om deze verzoeken van mensen met psychische problematiek serieus te nemen. In veruit de meeste van de gevallen leidt een verzoek tot euthanasie namelijk niet tot daadwerkelijke euthanasie, maar worden er nieuwe behandelmogelijkheden gevonden. Maar om daar te komen, moet het verzoek wel in behandeling worden genomen. Doordat mensen nu twee jaar op de wachtlijst staan, heeft dat in enkele gevallen zelfs zelfdoding tot gevolg.

In de gevallen dat het leven wel wordt beoordeeld als ondraaglijk en uitzichtloos, moet deze groep net als andere personen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden de mogelijkheid krijgen om het leven op een waardige manier te beëindigen. Het kan niet zo zijn dat mensen, als ze ondraaglijk en uitzichtloos lijden, nog twee jaar extra ondraaglijk en uitzichtloos moeten lijden voordat ze over kunnen gaan tot euthanasie.

Met dit amendement wordt geld vrijgemaakt voor organisaties die zich inzetten voor scholing van psychiaters, extra onderzoek en organisaties die psychiaters ondersteunen bij euthanasie. Allemaal tot doel om de kennis en kunde bij zorgverleners te vergroten, waardoor er meer verzoeken in behandeling kunnen worden genomen en wachtlijsten afnemen.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen onder Artikel 1.

Ellemeet