Stemming

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg

45,3 %
54,7 %


CDA

Groep Van Haga

DENK

PvdA

BIJ1

FVD

SP

SGP

Omtzigt

Volt

CU

Fractie Den Haan

VVD

BBB

PvdD

D66

GL

JA21

PVV


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat private equity in de jeugdzorg steeds vaker voorkomt;

verzoekt de regering de voorbereidingen te treffen om op korte termijn private equity uit de jeugdzorg te weren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld


Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-110.html