Stemming

Motie van de leden Simons en Den Haan over gelden voor de jeugdzorg zodanig oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt

38,7 %
61,3 %


SP

SGP

PVV

BIJ1

DENK

Fractie Den Haan

JA21

Volt

FVD

BBB

Groep Van Haga

Omtzigt

PvdD

PvdA

CU

D66

CDA

GL

VVD


Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen garantie is dat gelden bestemd voor de zorg voor jeugd naar de specialistische jeugdzorg gaan;

overwegende dat grote organisaties in zwaar weer verkeren en overige jeugdzorgorganisaties het omvallen van de grote systeemorganisaties niet kunnen opvangen;

overwegende dat hierdoor een domino-effect dreigt, waarbij baanverlies voor de hand ligt op een al dramatisch zorgwekkende arbeidsmarkt;

constaterende dat gemeenten aangeven dat de gelden voor jeugdzorg ook elders kunnen worden ingezet;

constaterende dat de onderhandelingen tussen de werkgevers en vakbonden zijn stukgelopen omdat werkgevers niet zeker zijn van extra inkomsten en derhalve niet in staat zijn de lonen te verhogen;

verzoekt de regering:

  • gelden voor de jeugdzorg zodanig te oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt;

  • landelijk een gezonde bedrijfsvoering te faciliteren en financieren;

  • zorg te dragen dat werkgevers en vakbonden zo spoedig mogelijk tot een cao kunnen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Den Haan


Motie van de leden Simons en Den Haan over gelden voor de jeugdzorg zodanig oormerken dat de specialistische zorg niet in gevaar komt

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan), Sylvana Simons (BIJ1)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-132.html