Stemming

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker

100,0 %
0,0 %


Fractie Den Haan

Volt

BBB

GL

VVD

D66

CDA

FVD

PvdD

Groep Van Haga

BIJ1

DENK

PvdA

Omtzigt

JA21

PVV

CU

SGP

SP


Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S.

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

III

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 1 mln. vrijkomt voor psychosociale zorg bij kanker. De diagnose kanker is zeer ingrijpend. De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven, op emotioneel, maar ook op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie, of sociale contacten. Het is van belang dat patiënten hun problemen met een professional kunnen bespreken en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. Psychosociale zorg biedt zorg aan mensen die leven met kanker, of die kanker hebben gehad, op velerlei vlakken. In de praktijk kunnen mensen met en na kanker gebruik maken van informele zorg, bijvoorbeeld via inloophuizen. Het is zaak om deze informele zorg landelijk te professionaliseren en beter aan te laten sluiten op de formele zorg. Hierdoor zijn aanzienlijke zorgkosten te beperken. De overheid, de medisch specialisten en maatschappelijke partners kunnen hierbij de handen ineen slaan. Hiervoor willen we € 1 mln. reserveren. De dekking wordt gevonden binnen de niet juridische verplichte ruimte van artikel 2 en 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Aukje de Vries Van der Laan Van den Berg Bikker


Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Jeanet van der Laan (D66), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-38.html