Kamerstuk 35925-XVI-54

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-54.html
ID: 35925-XVI-54

100,0 %
0,0 %

PvdD

VVD

BIJ1

Omtzigt

BBB

Fractie Den Haan

DENK

PvdA

PVV

FVD

Volt

SP

GL

JA21

SGP

Groep Van Haga

CDA

D66

CU


Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onduidelijkheid is over de gevolgen voor de regeldruk voor eerstelijnszorgaanbieders als gevolg van de Wet toetreding zorgaanbieders;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie en het ATR over de regeldrukgevolgen en om te bezien hoe de regeling in de uitvoering zo eenvoudig mogelijk kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Aukje de Vries