Stemming

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz

48,7 %
51,3 %


BBB

CDA

VVD

CU

GL

FVD

JA21

Fractie Den Haan

D66

SP

PvdD

DENK

Volt

PVV

BIJ1

SGP

PvdA

Groep Van Haga

Omtzigt


Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de ggz veel jongeren met complexe hulpvragen tussen de 16 en 23 jaar vast komen te zitten in ons zorgsysteem;

overwegende dat de overgang van de jeugd-ggz naar de volwassenen-ggz grote problemen geeft waardoor jongeren niet behandeld worden, geen passende zorg krijgen en/of niet op de juiste plek een verblijf kunnen krijgen;

constaterende dat veel jongeren zich hierdoor niet gehoord voelen en onnodig, soms op niet passende plekken, moeten wachten op behandeling;

constaterende dat de kloof tussen de verschillende zorgwetten verhindert dat deze jongeren levensloopbegeleiding krijgen;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe deze kloof tussen deze zorgwetten weggenomen kan worden zodat deze jongeren de juiste zorg op de juiste plek krijgen en hoe georganiseerd kan worden dat deze jongeren die levensloopbegeleiding moeten krijgen dit dan ook echt krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Kuzu

Agema

Kuiken

Pouw-Verweij

Van der Staaij

Van der Plas

Simons

Gündoğan

Van Haga


Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Sylvana Simons (BIJ1), Caroline van der Plas (BBB), Tunahan Kuzu (DENK), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Kees van der Staaij (SGP), Fleur Agema (PVV), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-88.html