Stemming

Motie van het lid De Neef over inventariseren hoe gemeenten nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg kunnen inkopen

99,3 %
0,7 %


JA21

PVV

BIJ1

VVD

SGP

SP

FVD

Omtzigt

CU

Fractie Den Haan

D66

BBB

PvdA

CDA

DENK

PvdD

GL

Groep Van Haga

Volt


Nr. 114 MOTIE VAN HET LID DE NEEF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gemeenten te maken hebben met kostenoverschrijdingen binnen de jeugdzorg;

constaterende dat veel gemeenteraden de kosten voor de jeugdzorg ervaren als een black box waar zicht noch sturing op te plegen valt;

overwegende dat inzicht in deze geldstromen en zorginkoop de mogelijkheid bieden om toe te werken naar meer kostenbeheersing;

overwegende dat er diverse producten worden aangeboden om gemeenten te ondersteunen in het inkoopproces;

verzoekt de regering om samen met de gemeenten te inventariseren welke aanvullende producten of activiteiten nodig zijn waarmee gemeenten zelfstandig in staat worden gesteld nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg in te kopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Neef


Motie van het lid De Neef over inventariseren hoe gemeenten nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg kunnen inkopen

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Daan de Neef (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-114.html