Kamerstuk 35925-XVI-153

Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-153.html
ID: 35925-XVI-153

99,3 %
0,7 %

PvdD

SP

VVD

BIJ1

Omtzigt

PvdA

BBB

CDA

Fractie Den Haan

GL

D66

DENK

SGP

JA21

Groep Van Haga

CU

Volt

PVV

FVD


Nr. 153 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige gemeenten bezig zijn met het plaatsen van beweegtuinen voor ouderen, maar dat dit in veel gemeenten nog onvoldoende wordt opgepakt;

overwegende dat de beweegtuin een plek is om te bewegen, maar ook goed is voor het opdoen van sociale contacten;

verzoekt de regering om gemeenten aan te sporen om beweegtuinen voor ouderen te plaatsen in wijken waar veel ouderen wonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan