Kamerstuk 35925-XVI-80

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over het voor mensen met een betalingsachterstand alsnog mogelijk maken om zorg uit het aanvullende pakket te krijgen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-80.html
ID: 35925-XVI-80

28,7 %
71,3 %

GL

PvdD

JA21

PVV

PvdA

SGP

D66

Groep Van Haga

BIJ1

Omtzigt

BBB

CU

FVD

VVD

SP

DENK

Fractie Den Haan

Volt

CDA


Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen met een betalingsachterstand op hun zorgpremie geen beroep kunnen doen op zorg uit het aanvullende pakket;

overwegende dat het uitblijven van zorg kan leiden tot verslechtering van de gezondheid;

overwegende dat het weigeren van zorg op basis van financiën een onethische grondslag heeft;

verzoekt de regering om te bezien hoe de juridische sturingsmogelijkheden op de aanvullende zorgverzekeringen kan worden bijgesteld om het voor mensen alsnog mogelijk te maken zorg uit het aanvullende pakket te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Den Haan