Kamerstuk 35925-XVI-81

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over een programma ter bestrijding van eenzaamheid onder jongeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-81.html
ID: 35925-XVI-81

34,0 %
66,0 %

Volt

FVD

PvdD

BIJ1

PvdA

DENK

Omtzigt

SGP

CDA

Groep Van Haga

VVD

GL

Fractie Den Haan

SP

PVV

BBB

CU

D66

JA21


Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van eenzaamheid onder jongeren valt onder de koepelaanpak van maatschappelijke diensttijd, waarin geen specifieke doelstellingen of geldbedragen worden genoemd om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan;

overwegende dat onderzoek aantoont dat eenzaamheid onder jongeren in middelbareschoolleeftijd even vaak voorkomt als onder de oudere generaties;

overwegende dat ouderen met het programma Eén tegen eenzaamheid wel een specifiek programma kennen met betrekking tot het tegengaan van eenzaamheid;

verzoekt de regering om conform het programma Eén tegen eenzaamheid een specifiek programma met bijbehorende doelstellingen en financiering in te richten om eenzaamheid bij jongeren te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Den Haan