Kamerstuk 35925-XVI-120

Motie van de leden Peters en Ceder over de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Don Ceder (CU), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-120.html
ID: 35925-XVI-120

100,0 %
0,0 %

FVD

PvdD

SGP

Fractie Den Haan

Volt

D66

CDA

BBB

CU

JA21

BIJ1

PvdA

DENK

VVD

SP

PVV

GL

Groep Van Haga

Omtzigt


Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige jeugdbeschermingsstelsel te veel gebaseerd is op wantrouwen en te weinig op compassie;

constaterende dat kwetsbare kinderen en hun ouders vaak niet de steun krijgen die zij nodig hebben en onvoldoende gehoord worden;

van oordeel dat de rechtspositie van kinderen en hun ouders dringend moet worden verbeterd en versterkt;

verzoekt de regering de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders als basis te hanteren bij de hervorming van het jeugdbeschermingsstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Ceder