Stemming

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie

27,3 %
72,7 %


Groep Van Haga

DENK

GL

PvdA

SGP

Fractie Den Haan

Omtzigt

VVD

JA21

CU

BBB

Volt

BIJ1

SP

FVD

D66

CDA

PvdD

PVV


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Ontvangen 29 september 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 60.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60.000 (x € 1.000).

Toelichting

Hoewel anticonceptie niet tot medisch noodzakelijke zorg behoort, zijn de indieners van mening dat anticonceptie voor iedereen kosteloos beschikbaar zou moeten zijn, alsmede dat de kosten voor anticonceptie eerlijk verdeeld moeten worden. Middels dit amendement wordt er geld vrijgemaakt voor een subsidieregeling voor anticonceptie, waardoor de kosten die door zorgaanbieders worden gemaakt bij de verstrekking van anticonceptie gedeclareerd kunnen worden bij de overheid.

Het is aan de Minister van VWS om te bezien hoe deze subsidieregeling precies wordt opgetuigd. Dit kan door zorgaanbieders zelf direct te laten declareren bij het Ministerie van VWS of zorgaanbieders kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan dan op zijn beurt weer de kosten declareren bij het Ministerie van VWS. Bij voorkeur wordt er gekozen voor de optie die het minst regeldruk teweeg brengt bij de zorgverleners.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet juridisch verplichte middelen van artikel 1.

Ellemeet Hijink Kuiken


Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie

2021-09-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), Corinne Ellemeet (GL), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-8.html