Stemming

Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg

100,0 %
0,0 %


Volt

SGP

PvdA

FVD

GL

BIJ1

Fractie Den Haan

VVD

D66

PvdD

SP

CDA

PVV

JA21

Omtzigt

Groep Van Haga

BBB

CU

DENK


Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN TELLEGEN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het personeelstekort ertoe leidt dat patiënten in de laatste levensfase soms niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, waardoor zij niet thuis kunnen overlijden;

van mening dat het zeer onwenselijk is dat de personeelsschaarste leidt tot een dergelijke verschraling van zorg;

verzoekt de regering om op korte termijn met verzekeraars, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties afspraken te maken om de beschikbaarheid van palliatieve en terminale (nacht)zorg te garanderen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Tellegen


Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-78.html