Kamerstuk 35925-XVI-129

Motie van de leden Westerveld en Kwint over een actieve campagne om uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-129.html
ID: 35925-XVI-129

48,7 %
51,3 %

JA21

SP

DENK

VVD

PvdA

Groep Van Haga

PVV

BIJ1

CU

Omtzigt

FVD

Fractie Den Haan

CDA

SGP

BBB

D66

PvdD

Volt

GL


Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote personeelstekorten zijn in de jeugdzorg en jeugdbescherming;

constaterende dat er grote problemen zijn in de jeugdzorg en jeugdbescherming en hiervoor allerlei actieplannen, toekomstscenario's en handreikingen zijn bedacht, maar deze nutteloos zijn zonder voldoende goed geschoold personeel;

verzoekt de regering om via een actieve campagne uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector en hierbij geen middelen te schuwen, zoals een terugkeerbonus of het vergoeden van opleidingskosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Kwint