Stemming

Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

99,3 %
0,7 %


VVD

PvdD

SP

BIJ1

Omtzigt

PvdA

BBB

CDA

Fractie Den Haan

GL

D66

DENK

SGP

JA21

Groep Van Haga

CU

Volt

PVV

FVD


Nr. 153 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige gemeenten bezig zijn met het plaatsen van beweegtuinen voor ouderen, maar dat dit in veel gemeenten nog onvoldoende wordt opgepakt;

overwegende dat de beweegtuin een plek is om te bewegen, maar ook goed is voor het opdoen van sociale contacten;

verzoekt de regering om gemeenten aan te sporen om beweegtuinen voor ouderen te plaatsen in wijken waar veel ouderen wonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan


Motie van het lid Den Haan over beweegtuinen voor ouderen

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-153.html