Stemming

Motie van de leden Simons en Den Haan over overleg met de organisaties achter Generation Youthcare over structurele financiering

39,3 %
60,7 %


BBB

Omtzigt

PVV

GL

D66

SP

SGP

DENK

FVD

Volt

VVD

JA21

CDA

Fractie Den Haan

PvdD

BIJ1

Groep Van Haga

CU

PvdA


Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • jongerenorganisaties en ervaringsdeskundigen steeds vaker meedenken en aanschuiven bij de verschillende ministeries, bijvoorbeeld bij de wetswijziging gesloten jeugdzorg en de hervormingsagenda voor de jeugd;

  • in tegenstelling tot anderen die dit werk doen, deze ervaringsdeskundigen niet goed betaald krijgen maar vaak als vrijwilliger werken;

  • deze jongeren graag training, coaching en ondersteuning ontvangen, vanuit de voor hen vertrouwde netwerken die tevens ontwikkelkansen en -trajecten voor toekomstige ervaringsdeskundigen bieden;

  • structurele financiering voor jongerenorganisaties in de jeugdzorg nodig is, zodat ze samen iets kunnen opbouwen voor de langere termijn, met zo veel mogelijk jongeren voor collectieve ervaringskennis;

verzoekt de Minister met de organisaties achter Generation Youthcare (te weten: NJR Hoofdzaken, JeugdWelzijnsBeraad, JongWijs en ExpEx) in overleg te gaan over structurele financiering en hier in gezamenlijkheid een goede verdeling en structuur voor te bepalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Den Haan


Motie van de leden Simons en Den Haan over overleg met de organisaties achter Generation Youthcare over structurele financiering

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-133.html