Stemming

Motie van het lid Den Haan c.s. over een heldere en integrale visie op de ggz

48,7 %
51,3 %


VVD

PvdA

PvdD

FVD

JA21

D66

PVV

Volt

Omtzigt

SGP

CDA

BBB

GL

Groep Van Haga

DENK

CU

BIJ1

SP

Fractie Den Haan


Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel problemen zijn in de jeugd-ggz waardoor patiënten vaak niet de zorg krijgen die zij nodig hebben;

overwegende dat goede financiering essentieel is, maar dat dat maar een deel van de oplossing is;

overwegende dat de problemen ook te maken hebben met de cultuur binnen de ggz;

constaterende dat veel deskundigen aangeven dat er constructieve samenwerkingsrelaties moeten komen tussen gemeentes, expertisecentra en expertteams waardoor het vinden van de weg in het zorgsysteem makkelijker wordt;

constaterende dat er meer invloed van ouders en kinderen moet komen op het besluitvormingsproces van hun eigen casus;

constaterende dat er meer kennisdeling nodig is;

verzoekt de regering om te komen tot een heldere, integrale visie op de ggz waarbij alle voorgaande punten worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan

Kuzu

Agema

Pouw-Verweij

Van der Plas

Simons

Gündoğan

Van Haga