Kamerstuk 35925-XVI-148

Motie van de leden Van der Laan en Bikker over een wettelijk verbod op sportmanipulatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Jeanet van der Laan (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-148.html
ID: 35925-XVI-148

100,0 %
0,0 %

SGP

PvdD

GL

BBB

DENK

Omtzigt

JA21

Fractie Den Haan

Volt

Groep Van Haga

PvdA

FVD

PVV

D66

CU

VVD

CDA

BIJ1

SP


Nr. 148 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LAAN EN BIKKER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat sport en wedstrijden op een eerlijke manier moeten plaatsvinden en dat wedstrijdvervalsing ontoelaatbaar is;

overwegende dat er op Nederlandse beloftecompetities miljoenen euro's wordt gegokt en dat matchfixing mogelijk vaker voorkomt dan gedacht;

constaterende dat onderzoek van het Openbaar Ministerie aangeeft dat er lacunes zijn binnen het strafrecht om matchfixing aan te pakken, waardoor het starten van strafrechtelijk onderzoek wordt belemmerd;

overwegende dat andere Europese landen reeds strafbepalingen hebben voor matchfixing;

verzoekt de regering een wetsvoorstel voor te bereiden, bijvoorbeeld voor het Wetboek van Strafrecht, zodat sportmanipulatie volgens de wet verboden wordt en het bijdraagt aan het voorkomen en aanpakken van matchfixing;

verzoekt de regering ervaringen uit het buitenland hierbij te betrekken;

verzoekt de regering daarnaast samen met NOC*NSF met een voorstel te komen of en hoe een meldplicht onderdeel kan zijn van het tuchtrecht van sportbonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Laan

Bikker