Kamerstuk 35925-XVI-48

Motie van de leden Hijink en Van Esch over een wetsvoorstel dat reclame voor ongezonde voeding die specifiek gericht is op kinderen verbiedt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Maarten Hijink , Eva van Esch (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-48.html
ID: 35925-XVI-48

Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN VAN ESCH

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongezonde voeding op de lange termijn zeer schadelijk is voor de gezondheid;

constaterende dat een verbod op kindermarketing voor ongezonde voeding zou kunnen worden geregeld via aanpassing van de Warenwet of via een aparte nieuwe wet;

spreekt uit dat de regering met een wetsvoorstel moet komen dat reclame voor ongezonde voeding die specifiek gericht is op kinderen verbiedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Van Esch