Kamerstuk 35925-XVI-77

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022


48,7 %
51,3 %

SGP

SP

BIJ1

Groep Van Haga

Omtzigt

CU

DENK

CDA

PvdD

D66

Fractie Den Haan

Volt

BBB

FVD

VVD

GL

PvdA

JA21

PVV


Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de spoedeisende hulp en traumacentra, met name in bepaalde regio's, zwaar onder druk staan;

overwegende dat adequaat voorzien in de acute zorgvraag altijd voorop dient te staan zodat niet schaarste en capaciteitstekorten leidend zijn bij de organisatie van spoedeisende hulp;

overwegende dat de gebleken urgentie van de lacunes in de spoedeisende hulp en traumacentra het onverantwoord maken houtskoolschetsen en andere ideeën voor organisatie af te wachten;

verzoekt het kabinet knelpunten acuut in beeld te brengen en met spoed op te lossen om de continuïteit en snelle, laagdrempelige toegankelijkheid van deze zorg in het hele land te herstellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pouw-Verweij

Hijink

Van der Staaij

Agema

Van der Plas

Den Haan

Van Esch

Ellemeet

Kuiken

Gündoğan

Simons