Stemming

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

94,7 %
5,3 %


BIJ1

Volt

SGP

D66

PVV

Omtzigt

BBB

JA21

CDA

GL

FVD

SP

DENK

VVD

PvdD

PvdA

Groep Van Haga

CU

Fractie Den Haan


Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vaak niet duidelijk is welke zorg werkt en welke zorg wordt gecontracteerd;

constaterende dat dit niet systematisch in beeld gebracht wordt;

overwegende dat tijd, geld, energie en menskracht zorgvuldig en effectief moeten worden ingezet;

verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te komen tot meer centrale regie en inzicht in wat werkt en wat wordt gecontracteerd, en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Den Haan


Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-121.html