Stemming

Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

94,7 %
5,3 %


SP

FVD

DENK

Omtzigt

PvdA

BIJ1

PvdD

CDA

CU

VVD

Groep Van Haga

SGP

Volt

D66

JA21

PVV

Fractie Den Haan

BBB

GL


Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN DE NEEF EN CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren in de jeugdzorg en -ggz veelal ingrijpende behandelingen moeten ondergaan om beheersbaarheid en/of herstel in de hand te werken;

constaterende dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) de richtlijn «Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming» hebben uitgebracht;

overwegende dat effectieve zorg ook bestaat bij gratie van actieve betrokkenheid en medewerking van de desbetreffende jongeren;

verzoekt de regering om in het proces van de hervormingsagenda te onderzoeken hoe zo'n overleg en richtlijn beter verankerd kunnen worden in de aan- en toewijzing van behandelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Neef

Ceder


Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Don Ceder (CU), Daan de Neef (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-115.html