Kamerstuk 35925-XVI-29

Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 27 oktober 2021
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Eva van Esch (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-29.html
ID: 35925-XVI-29
Origineel: 35925-XVI-19

80,0 %
20,0 %

PvdD

PvdA

BIJ1

CU

Fractie Den Haan

D66

JA21

SGP

Groep Van Haga

GL

BBB

SP

Volt

CDA

DENK

PVV

VVD

Omtzigt

FVD


Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN ESCH EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 27 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Voorgesteld wordt om € 1 miljoen extra toe te kennen aan het programma Gezonde School in 2022. Daarmee kunnen komend jaar nog meer scholen aan de slag met het programma. Gezonde School is een programma dat (PO-, VO- en MBO) scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt een school aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. Een van de thema’s is gezonde voeding, daarnaast kan er gekozen worden uit gezondheidsthema (zoals sport en bewegen, roken, alcohol, drugs en welzijn). Binnen het thema gezonde voeding werkt een school bijvoorbeeld aan een gezond traktatiebeleid en wordt er schoolfruit aangeboden. Door de impuls kunnen nog meer scholen aan de slag met de Gezonde School aanpak. Aan scholen die zich inzetten op het thema gezonde voeding wordt prioriteit gegeven. Dekking wordt gevonden binnen de niet-juridisch verplichte ruimte op artikel 6.

Van Esch Kuiken