Kamerstuk 35925-XVI-19

Amendement van het lid Van Esch over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 26 oktober 2021
Indiener(s): Eva van Esch (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-19.html
ID: 35925-XVI-19
Wijzigingen: 35925-XVI-29

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ESCH

Ontvangen 26 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.350 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.050 (x € 1.000).

III

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Het programma Gezonde School ondersteunt scholen een brede gezondheidsaanpak te ontwikkelen. Dit gaat over thema’s als voeding, bewegen, roken en alcohol, relaties en seksualiteit en mentaal welbevinden. Uit een scenario studie van de Staatssecretaris van VWS blijkt dat de afgelopen vier jaar 17 procent van de scholen (po, vo en mbo) gebruik heeft gemaakt van het ondersteuningsaanbod. Er is jaarlijks echter meer vraag naar het ondersteuningsaanbod dan de middelen toelaten. De Staatssecretaris schrijft dat de knelpunten opgelost kunnen worden met een structurele investering van 5 miljoen euro per jaar. Dit amendement voorziet binnen de VWS-begroting in een eenmalige extra stimulering van de Gezonde School-aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de thans toegepaste verdeelsleutel van middelen voor het programma die via de VWS-begroting lopen. Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 1 Volksgezondheid. Het is aan de Staatssecretaris van VWS om te bezien hoe de middelen de aankomende jaren structureel verhoogd kunnen worden.

Van Esch