Stemming

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen!

96,7 %
3,3 %


Groep Van Haga

FVD

GL

VVD

SP

CU

Omtzigt

PvdD

PvdA

Volt

DENK

CDA

SGP

JA21

D66

BIJ1

BBB

PVV

Fractie Den Haan


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WERNER

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vijf jaar na ratificatie van het VN-verdrag handicap met het programma Onbeperkt meedoen! goede stappen zijn gezet, maar dat mensen met een beperking hier meer van moeten gaan merken;

van mening dat verdere implementatie van het verdrag geen vertraging mag oplopen maar juist voortvarend moet worden opgepakt;

verzoekt de regering om samen met ervaringsdeskundigen en (bestuurlijke) partners een vervolgaanpak uit te werken om hun ongekende potentieel te benutten en daarbinnen expliciet concrete verbetering na te streven op relevante thema's;

en verzoekt de regering dit voor 1 april 2022 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Werner


Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen!

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Lucille Werner (CDA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-59.html