Stemming

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf

98,0 %
2,0 %


PVV

GL

SGP

D66

SP

BBB

PvdD

FVD

DENK

CDA

JA21

PvdA

Fractie Den Haan

VVD

BIJ1

CU

Omtzigt

Groep Van Haga

Volt


Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Thialf de kwaliteit van de ijsvloer de komende periode niet kan garanderen;

overwegende dat Thialf van groot belang is voor onze Nederlandse schaatsers richting de Olympische Spelen;

verzoekt de regering om schaatstempel Thialf deze winter te ondersteunen bij de eventuele noodzakelijke vervanging van essentiële onderdelen om de kwaliteit van de ijsvloer op peil te houden om zo de voorbereiding van de Nederlandse schaatsers niet in gevaar te brengen richting de Olympische Spelen;

verzoekt de regering om met Thialf en alle betrokkenen de structurele problemen in beeld te brengen en een concreet plan van aanpak daarvoor aan de Kamer te weerleggen voorafgaand aan het eerstvolgende commissiedebat Sport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk

Rudmer Heerema

Van der Laan

Bikker

Kuiken

Van Nispen


Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Jeanet van der Laan (D66), Inge van Dijk (CDA), Attje Kuiken (PvdA), Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-151.html