Stemming

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg

100,0 %
0,0 %


Groep Van Haga

Omtzigt

D66

Fractie Den Haan

JA21

PVV

Volt

CU

CDA

VVD

BBB

PvdA

BIJ1

PvdD

FVD

DENK

GL

SGP

SP


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aangeeft dat het personeelstekort het meest acute en knellende punt voor de houdbaarheid van de zorg is;

overwegende dat momenteel één op de zeven mensen in de zorg werkt, en dat dit bij ongewijzigd beleid in 2040 één op de vier mensen zou zijn;

constaterende dat er goede voorbeelden zijn van arbeidsbesparende innovaties, zoals verpleegkundigen die 90% minder tijd kwijt zijn aan wondverzorging dankzij innovatieve verbandmaterialen;

verzoekt de regering om samen met de sector te blijven inventariseren welke technologieën bewezen tijdbesparend effectief zijn, onder welke omstandigheden en de sector actief te bewegen tot opschaling;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar wat er nodig is om partijen daarin te ondersteunen en wat de belemmeringen daarin zijn en welke actoren daar een rol in spelen;

verzoekt de regering de Tweede Kamer daarover in het eerste kwartaal 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries


Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-41.html