Stemming

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een geldigheidsduur van één jaar voor het herstelbewijs

34,7 %
65,3 %


D66

VVD

PVV

Omtzigt

CDA

BIJ1

Volt

CU

DENK

GL

BBB

SGP

Fractie Den Haan

PvdD

Groep Van Haga

PvdA

SP

FVD

JA21


Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een herstelbewijs op dit moment 180 dagen geldig is;

overwegende dat het OMT een geldigheidsduur van één jaar adviseert;

verzoekt de regering om deze geldigheidsduur ook te laten gelden met terugwerkende kracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van der Plas


Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een geldigheidsduur van één jaar voor het herstelbewijs

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-99.html