Kamerstuk 35925-XVI-58

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022


48,7 %
51,3 %

DENK

PvdA

GL

VVD

Volt

BBB

FVD

SGP

SP

Groep Van Haga

D66

PvdD

CU

Fractie Den Haan

JA21

Omtzigt

CDA

BIJ1

PVV


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het demissionaire kabinet op verzoek van de Kamer 675 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor de zorgsalarissen, maar in de verdeling van de gelden bewust de laagste salarisschalen overslaat;

constaterende dat werknemers in de zorg met een bruto uurloon van € 15 er niet op vooruitgaan, terwijl werknemers met een bruto uurloon van € 45 er het meeste op vooruitgaan;

overwegende dat de loonkloof binnen de zorg al groter is dan binnen veel andere sectoren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs;

van mening dat er juist te weinig waardering is voor onze zorghelden die uitvoerend werk doen, van helpende, thuiszorgmedewerker en schoonmaker tot verpleegkundige;

verzoekt de regering om opnieuw een voorstel naar de Kamer te sturen over de verdeling van de 675 miljoen met ditmaal wel als doel om de lonen aan de onderkant te verbeteren en de algehele loonkloof binnen de zorg te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Kuiken

Gündoğan

Van Esch

Den Haan

Simons

Kuzu

Agema

Pouw-Verweij