Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 18 over middelen voor scholing, onderzoek en ondersteuning omtrent euthanasie

25,3 %
74,7 %


BIJ1

FVD

CU

PVV

SP

PvdA

Fractie Den Haan

CDA

JA21

D66

Volt

Groep Van Haga

GL

BBB

VVD

SGP

PvdD

DENK

Omtzigt


Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

III

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 750 (x € 1.000).

Toelichting

Mensen met een complex verzoek tot euthanasie, zoals bij mensen met een psychiatrische aandoening, moeten vaak lang wachten totdat deze verzoeken worden ingewilligd. Vaak voelen zorgverleners zich niet bekwaam, waardoor deze mensen op de wachtlijst komen bij het Expertisecentrum Euthanasie. Een wachtlijst die inmiddels op kan lopen tot twee jaar.

Het is uitermate belangrijk om deze verzoeken van mensen met psychische problematiek serieus te nemen. In veruit de meeste van de gevallen leidt een verzoek tot euthanasie namelijk niet tot daadwerkelijke euthanasie, maar worden er nieuwe behandelmogelijkheden gevonden. Maar om daar te komen, moet het verzoek wel in behandeling worden genomen. Doordat mensen nu twee jaar op de wachtlijst staan, heeft dat in enkele gevallen zelfs zelfdoding tot gevolg.

In de gevallen dat het leven wel wordt beoordeeld als ondraaglijk en uitzichtloos, moet deze groep net als andere personen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden de mogelijkheid krijgen om het leven op een waardige manier te beëindigen. Het kan niet zo zijn dat mensen, als ze ondraaglijk en uitzichtloos lijden, nog twee jaar extra ondraaglijk en uitzichtloos moeten lijden voordat ze over kunnen gaan tot euthanasie.

Met dit amendement wordt geld vrijgemaakt voor organisaties die zich inzetten voor scholing van psychiaters, extra onderzoek en organisaties die psychiaters ondersteunen bij euthanasie. Allemaal tot doel om de kennis en kunde bij zorgverleners te vergroten, waardoor er meer verzoeken in behandeling kunnen worden genomen en wachtlijsten afnemen.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van de artikelen 1 en 4.

Ellemeet


Gewijzigd amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 18 over middelen voor scholing, onderzoek en ondersteuning omtrent euthanasie

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-35.html