Stemming

Gewijzigde motie van het lid Hijink over de ouderenzorg zo veel mogelijk op buurt- of dorpsniveau en in samenwerking organiseren (t.v.v. 35925-XVI-47)

48,7 %
51,3 %


Fractie Den Haan

CDA

PVV

GL

D66

PvdA

JA21

BIJ1

CU

Volt

BBB

DENK

Groep Van Haga

Omtzigt

PvdD

VVD

SGP

SP

FVD


Nr. 101 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 2 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ouderenzorg momenteel zeer versnipperd is tussen veel verschillende aanbieders;

overwegende dat de ouderenzorg beter en doelmatiger zou kunnen worden georganiseerd als deze wordt ingericht op basis van samenwerking;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de ouderenzorg zo veel als mogelijk op buurt- of dorpsniveau en in samenwerking kan worden georganiseerd en hoe wet- en regelgeving hiervoor kan worden aangepast en na afloop van deze verkenning bij wijze van experiment deze werkwijze in enkele buurten of dorpen in praktijk te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Gewijzigde motie van het lid Hijink over de ouderenzorg zo veel mogelijk op buurt- of dorpsniveau en in samenwerking organiseren (t.v.v. 35925-XVI-47)

2021-11-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-101.html